Αναζήτηση:
ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΙΚΑ ΕΝΘΕΜΑΤΑ Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

Τα ενδοκρατικά ενθέματα είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη.

Υπάρχουν 3 διαφορετικά είδη, όλα όμως βασίζονται στην ιδέα της βελτίωσης της κοντινής όρασης στο ένα από τα δυο μάτια, με ελάχιστη αλλαγή της μακρινής.

Η  πιο δημοφιλή και διεθνώς δοκιμασμένη εκδοχή τους είναι το KAMRA (εικόνα 1).

Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό  (3,6μμ διάμετρος - 0,01μμ πάχος) δίσκο που έχει μια μικρή κεντρική οπή.

Αυτή η κατασκευή τοποθετείται με μια σύντομη επέμβαση στο κέντρο του κερατοειδή και βελτιώνει σημαντικά την κοντινή όραση.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η ταχύτητα της επέμβασης, η γρήγορη ανάρρωση και η ελάχιστη επίδραση στη μακρινή όραση. 

Ο "δίσκος" αυτός μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί μελλοντικά αν αυτό είναι απαραίτητο.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Πατήστε στις μικρογραφίες παρακάτω
Ενδοκρατικά ενθέματα - Kamra
 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2020. All rights reserved.