Αναζήτηση:
VISION THERAPY Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

Κάποια μάτια παρουσιάζουν χαμηλή οπτική οξύτητα για διάφορους λόγους.
Οι κυριότερες αιτίες είναι στραβισμός απο μικρή ηλικία, σοβαρή και ασύμμετρη διαθλαστική ανωμαλία, παθολογικές καταστάσεις του αμφιβληστροειδή και ατελής διαθλαστική επέμβαση.

Η τεχνολογία δίνει σήμερα τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την οπτική απόδοση αυτών των ματιών.

Για το σκοπό αυτό τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η μέθοδος “Neurovision”.

Με τη μέθοδο “Neurovision” επανεκπαιδεύουμε τον εγκέφαλο ώστε να μάθει απο την αρχή να χρησιμοποιεί το μειονεκτικό μάτι, χωρίς να αναγκαζόμαστε να κλείνουμε το «καλό» μάτι για κάποιες ώρες την ημέρα.

Η θεραπεία περιλαμβάνει την δημιουργία ενος προγράμματος στον υπολογιστή προσαρμοσμένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ματιού.

Το πρόγραμμα αυτό επιδεικνύεται στον ασθενή και εγκαθίσταται στον προσωπικό του υπολογιστή.

Η θεραπεία περιλαμβάνει 3 συνεδρίες της μισής ώρας την εβδομάδα για 3 μήνες και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κάθε μήνα ελέγχεται η πρόοδος της όρασης, ενώ σε εβδομαδιαία βάση ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί απο το διαδίκτιο τη σωστή εκτέλεση της θεραπείας.

Τα αποτελέσματα της μεθόδου “Neurovision” είναι καλά έως εξαιρετικά.

Παρά το γεγονός οτι η τελική ποιότητα της όρασης ποικίλλει, σε κάθε περίπτωση υπάρχει σημαντική βελτίωση, ακόμα και σε περιπτώσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ανίατες.

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα βελτίωσης της όρασης μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα σας για τη θεραπεία.

 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2021. All rights reserved.