Αναζήτηση:
ΦΑΚΙΚΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

Φακικός ενδοφακός λέγεται ο τεχνητός φακός που τοποθετείται μέσα στο μάτι, χωρίς να αφαιρεθεί ο φυσιολογικός φακός του ματιού. Με αυτό τον τρόπο αλλάζει η Διαθλαστική δύναμη συνολικά στο μάτι.

Υπάρχουν γενικά δύο είδη τέτοιων φακών:

α. Οι φακοί που τοποθετούνται μπροστά απο την κόρη του ματιού. Οι φακοί αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως για διόρθωση υψηλής μυωπίας, πέρα απο τα θεραπευτικά όρια του Laser. Απαιτούμενη συνθήκη για τη χρήση τους είναι ένα υγιές ενδοθήλιο του κερατοειδή και ικανοποιητικό βάθος προσθίου θαλάμου.

β. Οι φακός που τοποθετούνται πίσω απο την κόρη του ματιού. Οι φακοί αυτοί μπορούν να τοποθετηθούν σε υψηλή μυωπία σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.

Και με τα δύο είδη φακικών ενδοφακών υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αφαίρεση τους κρίνεται αναγκαία. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα καθιστώντας την επέμβαση απόλυτα αναστρέψιμη.
 

 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2020. All rights reserved.