Αναζήτηση:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

Η ηλικία δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.Ακόμα και σε άτομα κάτω των 18 ετών μπορεί να γίνει διαθλαστική χειρουγική. Βέβαια το νεαρό της ηλικίας μπορεί να σημαίνει ότι η μυωπία δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί.

Το μέγεθος του διαθλαστικού προβλήματος είναι καθοριστικό.
Μυωπία απο 0,25-10 διοπτρίες, αστιγματισμός απο 0,25-6 διοπτρίες και υπερμετρωπία απο 0,25-5 διοπτρίες μπορούν διορθωθούν με διαθλαστική επέμβαση Laser. Yψηλότερα διαθλαστικά προβλήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα με άλλες διαθλαστικές μεθόδους (φακικός ενδοφακός, αντικατάσταση του κρυσταλοειδούς φακού).

Η τοπογραφία του κερατοειδή πρέπει να είναι φυσιολογική και αποτελεί συχνά κριτήριο επιλογής της μεθόδου που θα ακολουθηθεί ή ακόμα και του αποκλεισμού απο διαθλαστική επέμβαση (2-3% του συνόλου των ενδιαφερόμενων για διαθλαστική χειρουργική).

Το πάχος του κερατοειδή είναι καθοριστικό για διαθλαστικές επεμβάσεις με Laser.
Άτομα με υπερβολικά χαμηλό πάχος κερατοειδή δεν είναι κατάλληλα για αυτού του  είδους επεμβάσεις.

Η ξηροφθαλμία, στις διάφορες μορφές της ,αποτελεί αντένδειξη για οποιαδήποτε διαθλαστική παρέμβαση και πρέπει να αντιμετωπίζεται προεγχειρητικά. (ξηροφθαλμία).

Ο κερατόκωνος αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για διαθλαστική επέμβαση με Laser, αλλά κάτω απο προυποθέσεις μπορεί να συνδυασθεί με άλλου είδους διαθλαστικές επεμβάσεις.

To γλαύκωμα αποτελεί αντένδειξη για διαθλαστική επέμβαση με Laser, όχι όμως απαραίτητα για άλλου τύπου διαθλαστικές επεμβάσεις.

Συστηματικές παθήσεις (σακχαρώδης διαβήτης, αυτοάνοσα, πολλαπλή σκλήρυνση κ.α.) δεν αποκλείουν την διαθλαστική παρέμβαση, με τον όρο οτι είναι σε ύφεση ή καλά ελεγχόμενα.

 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2021. All rights reserved.