Αναζήτηση:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΦΑΚΟΥ Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

Ο κρυσταλοειδής φακός του ματιού είναι ένας μικρός αλλά ισχυρός φακός που βρίσκεται πίσω απο την κόρη.
Σε νεαρή ηλικία οφακός αυτός αλλάζοντας σχήμα μεταβάλλει την ισχύ του, επιτυγχάνοντας την ακριβή εστίαση.
Με την πάροδο του χρόνου η θόλωσης αυτού του φακού οδηγεί στην εμφάνιση καταρράκτη, οπότε και τον αντικαθιστούμε με ένα νέο τεχνητό φακό (ενδοφακός).

Η επέμβαση αντικατάστασης του κρυσταλοειδούς φακού με ενδοφακό μπορεί να γίνει και "πρόωρα", πριν δημιουργηθεί καταρράκτης, με σκοπό τη διόρθωση μεγάλου διαθλαστικού προβλήματος.

Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη σε περιπτώσεις υπερμετρωπίας άνω των 4 βαθμών, ακόμα και αν συνυπάρχει και αστιγματισμός, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και την πρέσβυωπία.

Σαν επέμβαση δεν διαφέρει σε τίποτα απο την επέμβαση καταρράκτη, με τη διαφορά ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον ακριβή υπολογισμό του τύπου και της ισχύος του τοποθετούμενου ενδοφακού.
 

 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2020. All rights reserved.