Αναζήτηση:
ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

Οι τομές στον κερατοειδή χρησιμοποιούνται για την διόρθωση χαμηλού βαθμού αστιγματισμού, συνήθως σε συνδυασμό με επέμβαση καταρράκτη.

Μπορούν να γίνουν ακόμα και στο ιατρείο με τη χρήση τοπικού αναισθητικού.
 

 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2020. All rights reserved.