Αναζήτηση:
FEMTO LASIK Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

H εξέλιξη της μεθόδου Lasik

Πρόκειται για τον πιο σύγχρονο τρόπο εκτέλεσης της μεθόδου Lasik.
 
Η δημιουργία του λεπτού στρώματος του κερατοειδή (το Flap) γίνεται με τη χρήση του Femto Laser (Laser πολύ υψηλής συχνότητας) και όχι με τον μικροκερατοτόμο (μηχανική συσκευή που περιέχει μία μικρολεπίδα).

Παρά την τεράστια εμπειρία που υπάρχει με τη χρήση του μικροκερατοτόμου, η χρήση του Femto Laser προσφέρει κατά πολύ ανώτερη ακρίβεια στο μέγεθος και το πάχος του Flap.
 
Αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα σε άτομα με λεπτό κερατοειδή όπου η δημιουργία παχύτερου από το επιθυμητό Flap μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία της επέμβασης ή να δημιουργήσει προβλήματα στον κερατοειδή.

Επίσης αποτελούν πιά παρελθόν οι επιπλοκές από τη δημιουργία ενός ατελούς ή ανώμαλου Flap.
To Femto Laser λειτουργεί δημιουργώντας μικροσκοπικές φυσαλίδες σε προκαθορισμένο βάθος στον κερατοειδή, οι οποίες διαχωρίζουν το Flap από τον υπόλοιπο κερατοειδή.

Αυτό γίνεται πρίν από την εφαρμογή του κυρίως Laser για την διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας (Excimer laser).
 
Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια το Femto Laser θα αντικαταστήσει ολοκληρωτικά τον μικροκερατοτόμο, καθώς και το κόστος χρήσης του έχει πέσει σημαντικά.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Πατήστε στις μικρογραφίες παρακάτω
Flap
Μικροκερατόμος
Femto Laser
 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2020. All rights reserved.