Αναζήτηση:
ΒΑΛΒΙΔΑ AHMED Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

Η βαλβίδα Ahmed είναι η πιο διαδεδομένη μορφή εξωτερικής βαλβίδας που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του σοβαρού γλαυκώματος.
 
Συνήθως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις επανεπέμβασης και σαν πρώτη επέμβαση σε γλαύκωμα που οφείλεται σε φλεγμονή ή σε παιδικό γλαύκωμα.

Η βαλβίδα τοποθετείται κάτω απο το πάνω βλέφαρο, με μια επέμβαση που γίνεται με τοπική αναισθησία και διαρκεί 45 λεπτά. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές δραστηριότητες σε 2-3 ημέρες, αποφεύγοντας έντονο σκύψιμο, βάρη και βήχα για 2 εβδομάδες.
 
Σε σύγκριση με την απλή επέμβαση γλαυκώματος (τραμπεκουλεκτομή) η βαλβίδα Ahmed παρουσιάζει χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών και ελαφρά μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στην 5ετία.

 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2020. All rights reserved.