Αναζήτηση:
SLT Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

SLT (Selective Laser Trabeculoplasty)

Πρόκειται για μια σύγχρονη επέμβαση με Laser για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος.
 
Η ακτίνα Laser εφαρμόζεται στο σημείο της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού του ματιού (εικόνα 1), όπου προκαλεί ελαφρά φλεγμονή. Η φλεγμονή αυτή δημιουργεί μεγένθυση των οπών αποχέτευσης, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης.
 
Η θεραπεία διαρκεί 5-10 λεπτά, είναι τελείως ανώδυνη και χωρίς επιλοκές.
Επιτυγχάνει μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης κατά 4-10mmHg στο 90% των περιπτώσεων.
Δυστυχώς το αποτέλεσμα διαρκεί για 3-4 χρόνια, μπορεί όμως να επαναληφθεί.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Πατήστε στις μικρογραφίες παρακάτω
εικόνα 1
 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2020. All rights reserved.