Αναζήτηση:
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

Χειρουργώντας έναν ασθενή με στραβισμό, επεμβαίνουμε στους μυς που κινούν τον οφθαλμό.

 
Η παρέμβαση μας συνίσταται σε “σύσφιξη” ή “χαλάρωση” των μυών.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της θέσης του ενός οφθαλμού σε σχέση με τον άλλο και μείωση ή εξαφάνιση της απόκλισης.
 
Η επέμβαση μπορεί να γίνει στόν ένα ή και στούς δύο οφθαλμούς.
 
Όταν πρόκειται να χειρουργηθούν παιδιά είναι απαραίτητη η γενική αναισθησία, ενώ σε ενηλίκους μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπική αναισθησία.
 
Οι επεμβάσεις αυτές διαρκούν απο 15-60 λεπτά της ώρας και οι ασθενείς επιστρέφουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες σε λίγες ημέρες. Σε ενηλίκους χρησιμοποιούμε συχνά την μέθοδο των ρυθμιζόμενων ραμμάτων. 
 
Με την μέθοδο αυτή τελειοποιούμε το χειρουργικό αποτέλεσμα την επόμενη ημέρα, κάνοντας τις τελικές ρυθμίσεις στην ευθυγράμμιση των οφθαλμών, με τρόπο τελείως ανώδυνο.
 
Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων στραβισμού ποικίλει, αλλά σε κάθε περίπτωση βελτιώνεται η αισθητική και λειτουργική κατάσταση.
 
Πρέπει να τονιστεί ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η αιτία του στραβισμού δεν οφείλεται σε πάθηση των ίδιων των μυών του οφθαλμού αλλά σε “ατελή ευθυγράμμιση” τους απο τον εγκέφαλο.
 
Η δική μας παρέμβαση είναι στούς μύες, ενώ λίγα μπορούν να γίνουν στο επίπεδο των εγκεφαλικών λειτουργιών. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος της ανάγκης για επανεπέμβαση.
 
Οι επεμβάσεις στραβισμού είναι γενικά πολύ ασφαλείς και απαλλάσουν τούς πάσχοντες απο σημαντικά λειτουργικά (διπλή όραση) και αισθητικά προβλήματα.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Πατήστε στις μικρογραφίες παρακάτω
 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2021. All rights reserved.