Αναζήτηση:
CYCLODIODE Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

Πρόκειται για μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδο μείωσης της ενδοφθάλμιας πίεσης με τη χρήση Laser.
Με τη θεραπεία αυτή μειώνεται η παραγωγή του ύδατος ίδιους υγρού στο μάτι, καταστρέφοντας το ακτινωτό σώμα που το παράγει.
 
Η εφαρμογή του Laser γίνεται στην επιφάνεια του βολβού με τοπική αναισθησία, χρησιμοποιώντας μια ειδικά κατασκευασμένη οπτική ίνα.
 
Η επέμβαση διαρκεί 5 λεπτά και απαιτεί μετεγχειρητική χρήση κολλυρίων για 10 ημέρες.
 
Κατάλληλοι οφθαλμοί για αυτή την επέμβαση είναι όσοι έχουν χαμηλή όραση, προηγούμενες αποτυχημένες επεμβάσεις ή είναι ακατάλληλοι για άλλου είδους επέμβαση.
 
Η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι συνήθως σημαντική και η μέθοδος μπορεί να επαναληφθεί αν είναι απαραίτητο.
 
Η πιθανότητα επιπλοκών όπως η πολύ χαμηλή ενδοφθάλμια πίεση (υποτονία), είναι περίπου 5% και για αυτό δεν έχει εφαρμογή σε μάτια με καλή όραση.

 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2020. All rights reserved.