Αναζήτηση:
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται μια μέθοδος με υπερήχους, που λέγεται φακοθρυψία.

Η ανασθησία του ματιού εξασφαλίζεται με τη χρήση ειδικών σταγόνων (χωρίς ένεση).

Με τη μέθοδο αυτή ο καταρρακτικός φακός του ματιού ρευστοποιείται και αναρροφάται  μέσα από μια αναίμακτη τομή μικρότερη των 3 χιλιοστών. Κατόπιν τοποθετείται, μέσα από την ίδια τομή, ένας μικρός φακός (ενδοφακός). Ο ενδοφακός παραμένει στην θέση αυτή για όλη τη ζωή του ασθενή και εξασφαλίζει όραση παρόμοια με αυτή που υπήρχε πριν από την εμφάνιση του καταρράκτη.

Η μέθοδος αυτή είναι σύντομη και τελείως ανώδυνη. Ο ασθενής μπορεί να γυρίσει στις συνηθισμένες του δραστηριότητες την επόμενη, συνήθως, ημέρα. Σε αντίθεση με ότι γινόταν παλαιότερα, σήμερα η επέμβαση αφαίρεσης του καταρράκτη πρέπει να γίνεται νωρίτερα, πολύ πρίν την «ωρίμανση» του καταρράκτη. Αυτό εξασφαλίζει πιο γρήγορη ανάρρωση και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας επιπλοκών.

Η όραση μετά την επέμβαση του καταρράκτη είναι άριστη, εφ’όσον δεν υπάρχει άλλου είδους πρόβλημα στο μάτι (π.χ. αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδή ήτου οπτικού νεύρου, βλαβες του κερατοειδή) (εικόνα 1).

 
Μια άλλη μέθοδος είναι η δημιουργία μονοόρασης (mono vision).
 
Αυτό συνίσταται σε δημιουργία χαμηλής μυωπίας στο ένα μάτι με την επέμβαση του καταρράκτη. Το μάτι αυτό είναι το μη κυρίαρχο για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Έτσι μετεγχειρητικά το ένα μάτι έχει άριστη μακρινή όραση και το άλλο ικανοποιητική κοντινή. Ο συνδυασμός αυτός δίνει συνολικά λειτουργικά καλή όραση σε όλες τις αποστάσεις, περιορίζοντας τη χρήση γυαλιών σε ανάγνωση πολύ μικρών γραμμάτων ή στη νυχτερινή οδήγηση. 

 

Απαλλαγή απο τα γυαλιά με την επέμβαση καταρράκτη

Η απλή επέμβαση καταρράκτη (με την τοποθέτηση ενός απλού ενδοφακού) απαλλάσει τον ασθενή απο την θόλωση που αυτός προκαλεί, αλλά δεν τον απαλλάσει απο την ανάγκη χρήσης γυαλιών.
Αυτό εκτός απο την αδυναμία καλής όρασης χωρίς γυαλιά επιβαρύνει και οικονομικά τον ασθενή.

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής απο τη χρήση γυαλιών μετά την επέμβαση του καταρράκτη.

Αν για παράδειγμα υπάρχει σημαντικός αστιγματισμός, αυτός μπορεί να διορθωθεί με ειδικό αστιγματικό ενδοφακό ή με τη χρήση αστιγματικών τομών. Έτσι η μακρινή όραση είναι άριστη χωρίς γυαλιά.

Με την χρήση, δε των νέων πολυεστιακών ενδοφακών απαλλάσεται κανείς και απο την πρεσβυωπία, διατηρώντας φυσιολογική όραση για μακρινά αντικείμενα, και στα δύο μάτια. Οι παραπάνω σύγχρονες τεχνικές είναι εφικτές χάρη στην υπερσύγχρονη τεχνολογία προεγχειρητικού υπολογισμού της ισχύος του ενδοφακού που τοποθετείται κατά την επέμβαση (εικόνα 2).

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Πατήστε στις μικρογραφίες παρακάτω
εικόνα 1: Αφαίρεση του καταρράκτη με υπερήχους (φακοθρυψία)
εικόνα 2: Πολυεστιακός ενδοφακός
 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2021. All rights reserved.