Αναζήτηση:
ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

Οι ενδοκερατικοί δακτύλιοι (intracorneal rings) είναι πολύ λεπτοί δακτύλιοι από ακρυλικό υλικό, που τοποθετούνται στο εσωτερικό του κερατοειδή, σε ασθενείς με κερατόκωνο (εικόνα1).

Η τοποθέτηση ενός ή δυο δακτυλίων στον κερατοειδή αλλάζει το σχήμα του προς το φυσιολογικό, με αποτέλεσμα βελτίωση της όρασης.

Μπορούν να συνδυαστούν με διασύνδεση κερατοειδή (corneal crosslinking).

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Πατήστε στις μικρογραφίες παρακάτω
Ενδοκερατικοί δακτύλιοι.
 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2020. All rights reserved.