Αναζήτηση:
TRANS PRK Big fonts Small fonts Normal fonts Print Page Send page

Η μέθοδος Trans PRK (διεπιθηλιακή επιφανειακή φωτεκτομή) είναι η πιο σύγχρονη μορφή επιφανειακής εφαρμογής LASER.

Ενώ διατηρεί τα πλεονεκτήματα της απλής PRK υπερτερεί σε ότι αφορά την ταχύτητα αποκατάστασης της όρασης και την ελαφρότητα των ενοχλήσεων των πρώτων μετεγχειρητικών ημερών.

Εδώ το Laser εφαρμόζεται στον κερατοειδή, χωρίς στην ουσία να αγγιχθεί το μάτι. Εχει εξαιρετική εφαρμογή σε μυωπία 1-7 διοπτριών και σε αστιγματισμό εως 2.

Για να εφαρμοσθεί πρέπει να χρησιμοποιηθεί ενα συγκεκριμένο Laser, 8ης γενιάς, το Amaris (Schwind).

 
Copyrights © Lasereye - D. Alexopoulos 2021. All rights reserved.